Here follows content, which may not meet all requirements for being barrier-free.

Departure & Arrival.

Station/stop:
Düren (D)
Timetable:
Departure
10:22-12:20
01.03.21
Travel with Dep. To Platf./Edge/Station
S 19 32366 10:23 Au(Sieg)
Düren (D) 10:23 - Merzenich 10:26 - Buir 10:30 - Sindorf 10:36Köln Ehrenfeld 10:53 - Köln Hbf 11:00 - Köln/Bonn Flughafen 11:15 - Troisdorf 11:27 - Siegburg/Bonn 11:32 - Au(Sieg) 12:09
5
 
RB 26814 10:39 Aachen Hbf
Düren (D) 10:39 - Langerwehe 10:45 - Eschweiler Hbf 10:52 - Stolberg (Rheinl) Hbf 10:56 - Aachen Rothe Erde 11:02 - Aachen Hbf 11:07
1
 
S 19 32370 10:43 Hennef(Sieg)
Düren (D) 10:43 - Merzenich 10:46 - Buir 10:50 - Sindorf 10:56Köln Ehrenfeld 11:13 - Köln Hbf 11:20 - Köln/Bonn Flughafen 11:35 - Troisdorf 11:47 - Siegburg/Bonn 11:52 - Hennef(Sieg) 11:57
5
 
RE 10911
Rhein-Sieg-Express
10:45 Siegen Hbf
Düren (D) 10:45 - Horrem 10:55 - Köln Ehrenfeld 11:04 - Köln Hbf 11:12Porz (Rhein) 11:33 - Troisdorf 11:40 - Siegburg/Bonn 11:45 - Hennef(Sieg) 11:50 - Au(Sieg) 12:15 - Siegen Hbf 12:50
3
 
RB 90711 10:50 Linnich-Tetz
Düren (D) 10:50 - Düren Im grossen Tal 10:53 - Huchem Stammeln 10:56 - Selhausen (D) 10:58Krauthausen 11:00 - Jülich Selgersdorf 11:03 - Jülich Forschungszentrum 11:05 - Jülich (D) 11:09 - Jülich-Nord 11:13 - Linnich-Tetz 11:20
23
 
RB 90778 10:50 Untermaubach-Schlagstein
Düren (D) 10:50 - Düren Annakirmesplatz 10:53 - Düren Kuhbrücke 10:55 - Düren Lendersdorf 10:58Düren Renkerstrasse 10:59 - Niederau-Tuchmühle 11:00 - Kreuzau Bahnhof 11:03 - Kreuzau Eifelstrasse 11:05 - Üdingen 11:07 - Untermaubach-Schlagstein 11:10
4a
 
RE 10910
Rhein-Sieg-Express
11:14 Aachen Hbf
Düren (D) 11:14 - Langerwehe 11:19 - Eschweiler Hbf 11:27 - Stolberg (Rheinl) Hbf 11:32 - Aachen Rothe Erde 11:39 - Aachen Hbf 11:44
1
 
RB 26819 11:17 Hamm (Westf)
Düren (D) 11:17 - Horrem 11:27 - Köln Ehrenfeld 11:36 - Köln Hbf 11:44Düsseldorf Hbf 12:19 - Düsseldorf Flughafen 12:28 - Duisburg Hbf 12:36 - Essen Hbf 12:51 - Dortmund Hbf 13:15 - Hamm (Westf) 13:40
3
 
RB 90808 11:20 Heimbach(Eifel)
Düren (D) 11:20 - Düren Annakirmesplatz 11:23 - Düren Kuhbrücke 11:25 - Düren Lendersdorf 11:28Düren Renkerstrasse 11:29 - Niederau-Tuchmühle 11:30 - Kreuzau Bahnhof 11:33 - Kreuzau Eifelstrasse 11:35 - Üdingen 11:37 - Heimbach(Eifel) 12:06
4a
 
RB 90741 11:21 Jülich-Nord
Düren (D) 11:21 - Düren Im grossen Tal 11:24 - Huchem Stammeln 11:27 - Selhausen (D) 11:29 - Krauthausen 11:31 - Jülich Selgersdorf 11:34 - Jülich Forschungszentrum 11:36 - Jülich (D) 11:40 - Jülich-Nord 11:44
23
 
S 19 32376 11:23 Au(Sieg)
Düren (D) 11:23 - Merzenich 11:26 - Buir 11:30 - Sindorf 11:36Köln Ehrenfeld 11:53 - Köln Hbf 12:00 - Köln/Bonn Flughafen 12:15 - Troisdorf 12:27 - Siegburg/Bonn 12:32 - Au(Sieg) 13:09
5
 
RB 26816 11:39 Aachen Hbf
Düren (D) 11:39 - Langerwehe 11:45 - Eschweiler Hbf 11:52 - Stolberg (Rheinl) Hbf 11:56 - Aachen Rothe Erde 12:02 - Aachen Hbf 12:07
1
 
S 19 32380 11:43 Hennef(Sieg)
Düren (D) 11:43 - Merzenich 11:46 - Buir 11:50 - Sindorf 11:56Köln Ehrenfeld 12:13 - Köln Hbf 12:20 - Köln/Bonn Flughafen 12:35 - Troisdorf 12:47 - Siegburg/Bonn 12:52 - Hennef(Sieg) 12:57
5
 
RE 10993
Rhein-Sieg-Express
11:45 Siegen Hbf
Düren (D) 11:45 - Horrem 11:55 - Köln Ehrenfeld 12:04 - Köln Hbf 12:12Köln Messe/Deutz 12:23 - Porz (Rhein) 12:33 - Troisdorf 12:40 - Siegburg/Bonn 12:45 - Hennef(Sieg) 12:50 - Siegen Hbf 13:50
3
 
RB 90713 11:50 Linnich-Tetz
Düren (D) 11:50 - Düren Im grossen Tal 11:53 - Huchem Stammeln 11:56 - Selhausen (D) 11:58Krauthausen 12:00 - Jülich Selgersdorf 12:03 - Jülich Forschungszentrum 12:05 - Jülich (D) 12:09 - Jülich-Nord 12:20 - Linnich-Tetz 12:27
23
 
RB 90780 11:50 Untermaubach-Schlagstein
Düren (D) 11:50 - Düren Annakirmesplatz 11:53 - Düren Kuhbrücke 11:55 - Düren Lendersdorf 11:58Düren Renkerstrasse 11:59 - Niederau-Tuchmühle 12:00 - Kreuzau Bahnhof 12:03 - Kreuzau Eifelstrasse 12:05 - Üdingen 12:07 - Untermaubach-Schlagstein 12:10
4a
 
RE 10912
Rhein-Sieg-Express
12:14 Aachen Hbf
Düren (D) 12:14 - Langerwehe 12:19 - Eschweiler Hbf 12:27 - Stolberg (Rheinl) Hbf 12:32 - Aachen Rothe Erde 12:39 - Aachen Hbf 12:44
1
 
RB 26821 12:17 Hamm (Westf)
Düren (D) 12:17 - Horrem 12:27 - Köln Ehrenfeld 12:36 - Köln Hbf 12:44Düsseldorf Hbf 13:19 - Düsseldorf Flughafen 13:27 - Duisburg Hbf 13:36 - Essen Hbf 13:51 - Dortmund Hbf 14:15 - Hamm (Westf) 14:40
3
 
RB 90691 12:20 Euskirchen
Düren (D) 12:20 - Binsfeld 12:26 - Vettweiss 12:38 - Zülpich 12:48 - Nemmenich (D) 12:53 - Euskirchen 13:10
4
 
RB 90810 12:20 Heimbach(Eifel)
Düren (D) 12:20 - Düren Annakirmesplatz 12:23 - Düren Kuhbrücke 12:25 - Düren Lendersdorf 12:28Düren Renkerstrasse 12:29 - Niederau-Tuchmühle 12:30 - Kreuzau Bahnhof 12:33 - Kreuzau Eifelstrasse 12:35 - Üdingen 12:37 - Heimbach(Eifel) 13:06
4a
 
All stops shown up to this sign •, behind only the most important are shown.
Rail Service 0848 44 66 88, for timetable and ticket information, CHF 0.08/min. (daily 24 hours)
Before travelling: Purchase and/or validate tickets. When you see the symbol on a train, you must bear in mind that tickets are not sold on board. Please buy and/or validate your ticket before boarding. If you do not have a valid ticket, you will have to pay a fine. Your personal details will be recorded. The fine is increased for a repeat offence.

Footer